Produktet tona janë me përbërje 100% bimorë dhe pa efekte anësore!

Ilacet shërojnë këto sëmundje: Kancerin e lëkures, plagë diabetike,plagë kancerogjene, plage të lehta, plagë të renda (të reja ose shumë vjecare), ekzema, hemoraide të jashtme, Akne të ndyshme ne trup, Cistet në fyt, etj… Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur në lekurën e të gjitha moshave.

Gangrenë

Ilaçi shëron Gangrenën, Plagë Diabetike, Ulcerën Diabetike.

Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur në lëkurën e të gjitha moshave.

 1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
 2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
 3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë

Plagë të Reja dhe të Vjetra

Ilaçi shëron Plagë të lehta apo të rënda, të reja apo shumë vjecare. Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur të lekurës në të gjitha moshat.

 
 1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
 2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
 3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë

Pserioza & Egzema

Ilaçi shëron Psoriazat dhe Ekzemat e Lëkures. Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur të lekurës në të gjitha moshat.

Arrin të gjeneroje cdo qelizë të vdekur në lekurën e të gjitha moshave.

 1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
 2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
 3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë

Kanceri i Lekurës

Ilaçi shëron Kancerin e Lëkurës dhe Aknet në fytyrë. Arrin të gjenerojë cdo qelizë të vdekur të lekurës në të gjitha moshat.  

Arrin të gjeneroje cdo qelizë të vdekur në lekurën e të gjitha moshave.

 1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
 2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
 3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë

Djegie dhe sëmundje të lëkurës

Ilaçi shëron djegie të shkalleve të ndryshme, Hemoraidet e jashtme, Akne të ndyshme në fytyrë ose trup, Çistet në fyt, Renien e flokut, etj…

Arrin të gjeneroje cdo qelizë të vdekur në lekurën e të gjitha moshave.

 1. Plaga e infektuar lahet me ujë fizologjik 0.9% dhe përdoret një garzë e pastër për ta fshirë.
 2. Pas fshirjes aplikojmë pomadën.
 3. Ky proces mund të aplikohet deri në 3 herë në ditë.
  Menjëherë do të jeni në gjendje të shihni efektin që pomada ofron. Përberja e Ilacit përfitohet në bazë të përzirjes se disa vajrave të ndryshëm bimorë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Për informacion të detajuar  jeni të ftuar të na kontaktoni ose të na vizitoni pranë klinikës tonë